آزمایش روغن زیتون اصل

آزمایش روغن زیتون اصل

برای اینکه بدانیم روغن زیتون اصل است یا نه چندین راه وجود دارد. آزمایش یخچال: مقداری روغن زیتون را در شیشه ریخته و در آن را می بندیم و به مدت 24 ساعت در یخچال قرار می دهیم. از آنجایی که روغن زیتون دمای انجماد آن بین 2.5 تا 5 درجه سانتی گراد می باشد …

آزمایش روغن زیتون اصل ادامه مطلب »